späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
MLADÝ MODERÁTOR 2017
Juraj Fazekaš, študent Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, získal 1. miesto v KRAJSKOM KOLE súťaže Mladý moderátor 2017. Súťaž sa konala dňa 19. 10. 2017 v Mediálnom centre UKF v Nitre. Náš študent zároveň postúpil do CELOŠTÁTNEHO KOLA súťaže Sárova Bystrica 2017. Do súťaže sa v rámci NITRIANSKEHO KRAJA zapojilo 30 študentov. Každý súťažiaci absolvoval štyri súťažné disciplíny: interpretáciu spravodajského textu, interpretáciu reklamného textu, vedenie rozhovoru a moderovanie vlastnej relácie. Výkon súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná hodnotiaca komisia: Mgr. Gabriela Tomajková (predsedníčka poroty, rozhlasová moderátorka a redaktorka Rádia Regina), Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. (autor Projektu Mediálne centrum FF UKF v Nitre a Rádio Plus) a PhDr. Marcel Olšiak, PhD. (pedagóg na Katedre slovenského jazyka UKF v Nitre).


NOVINKY