späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo

V dňoch 27. a 28. 11. 2017 si naši študenti mali možnosť otestovať si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda zo slovenského jazyka sa skladala z troch častí: vedomostný test, transformácia textu a krátky rečnícky prejav. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A, B (v každej kategórii súťažilo 20 študentov). Podmienkou úspešného riešiteľa na postup do krajského kola bolo získať zo všetkých troch častí minimálne 40 bodov (z celkových 55 bodov).

Našim víťazom gratulujeme!

Kategória A
1. miesto – Dagmar Viskupová (IV. A) – postup do krajského kola
2. miesto – Miroslava Bačová (III. B)
3. miesto – Rebeka Haščíková (III. B)

Kategória B
1. miesto – Richard Bonde (II. AJ) – postup do krajského kola
2. miesto – Diana Mušková (I. AJ)
3. miesto – Matúš Gálik (II. B)
NOVINKY