späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

10. ROČNÍK (2017/2018)

Dňa 7. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnil 10. ročník KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY.
Študenti súťažili v troch kategóriách:
-A kategória: žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl (resp. 5. ročníka), žiaci 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií,
-B kategória: žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl, žiaci 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií,
-C kategória: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií.


Súťaž prebiehala v troch súťažných kolách: čítanie s porozumením a práca s textom, transformácia napísaného textu a rečnícky prejav. Do tretieho kola postúpili 10 najúspešnejší súťažiaci, ktorí boli zároveň úspešnými riešiteľmi písomnej časti súťaže (t. j. dosiahli minimálny počet požadovaných bodov).
Študenti našej školy si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti v konkurenčnom boji s najlepšími študentmi zapojených škôl z NITRIANSKEHO KRAJA.
V kategórii A sa naša škola umiestnila na 2. mieste (Dagmar Viskupová, IV. A).
V kategórii B sme postúpili do celoslovenského kola vďaka vedomostiam a rečníckym schopnostiam nášho talentovaného študenta Richarda Bondeho z bilingválneho štúdia (II. AJ).NOVINKY