späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Žiacka školská rada Gymnázia na Golianovej ulici 68 v Nitre v zastúpení Simony Strejčkovej z II.A a Zuzany Plhákovej z III.AJ pri príležitosti mesiaca marec – mesiac kníh zorganizovala pod záštitou Mgr. K. Kettmannovej a PaedDr. B. Solčanskej burzu kníh. Študenti si mohli kúpiť každú knihu za symbolické 1 euro. Finančný výťažok z danej projektovej aktivity predstavoval sumu 67,30 eur, za ktorú sa nakúpili kancelárske potreby pre Špeciálnu základnú školu internátnu a Praktickú školu v Nitre na Čermáni. 23.04. 2018 PhDr. V. Zelenková so Simonou Strejčkovou z II.A a Natáliou Náhlovskou z II.B boli osobne odovzdať deťom zo špeciálnej školy materiálne darčeky: kancelárske papiere, farebné papiere a farebné ceruzky. Darujúci sa stali vzápätí odmenenými...odmenou bol úprimný úsmev na šťastnej detskej tvári.


NOVINKY