späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Literárna exkurzia – Martin
V dňoch 24. a 26. 10. 2018 sa žiaci IV. A, IV. B, IV. C a V.BJ zúčastnili literárnej exkurzie v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine a neobišli ani Národný cintorín.
Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí je okrem Národnej dvorany prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na poschodí novšia od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia. Pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy sú predstavované formou faksimílií.
Národný cintorín, národná kultúrna pamiatka, bol založený na začiatku 19. storočia, ale celonárodný význam získal v 2. polovici 19. storočia, v období, keď sa Martin stal neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Na cintoríne sú hroby a umelecky cenné náhrobné objekty vyše 300 významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Študenti si symbolickou sviečkou uctili pamiatku Jána Francisciho, Andreja Kmeťa, Svetozára Hurbana Vajanského, Janka Kráľa, Karola Kuzmányho, Janka Jesenského, Martina Kukučína, Jozefa Škultétyho, Františka Hečka, Júliusa Barča Ivana, Jozefa Cígera Hronského a mnohých ďalších.
Pedagogický dozor uskutočnili: PhDr. D. Račková, PhDr. V. Zelenková, PaedDr. B. Solčanská, PaedDr. J. Stanková, Mgr. S. Kišová a Mgr. I. Palková.

NOVINKY