späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Exkurzia Piešťany
Dňa 21. 9. 2018 sme sa s triedami III.AJ, III.B a VII.SPA zúčastnili literárnej exkurzie v Pamätnej izbe Ivana Krasku v Piešťanoch. Pedagogický dozor: PaedDr. B. Solčanská, PhDr. D. Račková, Mgr. R. Lukačková a PhDr. V. Zelenková.
Expozícia I. Krasku bola po roku 1989 za spolupráce manželov Ladislava a Evy Mňačkovcov (dcéry I. Krasku) umiestnená v básnikovom piešťanskom byte, v ktorom básnik s manželkou žil na sklonku života v rokoch 1943 – 1958.
Expozícia má dve časti. Prvá približuje básnikov život a dielo prostredníctvom dokumentov, fotografií a trojrozmerných predmetov viažúcich sa k osobe básnika a jeho rodine. Približujú nám jeho dielo a život: rodičov, rodisko a štúdiá, začiatky publikačnej činnosti, priateľov a známych, kontakty s ľuďmi zo sveta krásnej literatúry, neľahké obdobie 1. svetovej vojny, politickú činnosť za I. ČSR. Ocenenia dokumentujúce jeho profesijné (chemik) i umelecké (básnik) kvality, rodinný život i život v starobe.
Druhá časť expozície – dve miestnosti – pracovňa a spálňa sú zariadené tak, ako za básnikovho života. Pozoruhodná je najmä pracovňa s bohatou knižnicou, v ktorej sú mnohé knihy s venovaním od Kraskových priateľov a obdivovateľov – najmä básnikov, spisovateľov, prekladateľov a literárnych kritikov. Sú v nej zastúpené i vydania Kraskových básní i knihy o ňom a jeho tvorbe. Písací stôl pri okne s nádherným výhľadom na rieku Váh a časť piešťanského Kúpeľného ostrova je lákadlom pre oči. Zaujímavé sú mnohé osobné predmety, drobnosti: rodokmeň, obraz rodného domu, drobné ale esteticky riešené secesné bytové doplnky, básnikov portrét od známeho slovenského herca Františka Zvaríka (Kraskovho zaťa). V interiéri nechýbajú diela známych výtvarných umelcov. Sú tu obrazy od Janka Alexyho, Martina Benku, Aurela Kajlicha, Maji Dusíkovej, Jozefa Šturdíka; plastiky od Františka Gibalu, Františka Úprku, Jozefa Kostku, Ladislava Poláka a Tibora Bártfaia.
Básnické dielo Ivana Krasku bolo zdrojom inšpirácie pre hudobných skladateľov, maliarov a ilustrátorov, jeho poézia preložená do svetových jazykov vzbudila ohlas v zahraničí.

NOVINKY