späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
MLADÝ MODERÁTOR 2018

Dňa 24.10.2018 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konala krajská súťaž pre mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov vo veku od 15 do 25 rokov. Zúčastnili sa jej aj naši šikovní študenti. Na 2. mieste v I. kategórii sa umiestnila Simonka Strejčková z III. A, ktorá postúpila do celoslovenského kola Sárova Bystrica (bez umiestnenia, ale nadobudla novú skúsenosť do nového súťažného kola v nasledujúcom školskom roku). Špeciálnu cenu poroty obdržal Michael Kalaba, žiak I.AJ. Víťazom srdečne blahoželáme.

NOVINKY