späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

V školskom roku 2018/2019 sa v školskom kole umiestnili na prvých postupových miestach:
v kategórii A – Richard Bönde z III.AJ, pripravovala PaedDr. B. Solčanská,
v kategórii B – Jakub Malík z II. AJ, pripravovala Mgr. I. Palková,
v kategórii C – Ema Kmeťová zo IV. KA, pripravovala Mgr. R. Lukačková.

KRAJSKÉ KOLO sa uskutoční 12. 2. 2019 na pôde nášho Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre.


Nitra 25. 1. 2019
Zapísala: PhDr. Darina Račková
NOVINKY