späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Dňa 7. 2. 2019 sa v priestoroch našej školskej knižnice konala súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili žiaci 8-ročného gymnázia. Súťaž v prednese poézie a prózy prebieha na našom gymnáziu každoročne. Talentovaní žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V II. kategórii nám odprezentovali svoje výkony žiaci prímy. III. kategória zahŕňala viaceré ročníky, a to sekunda, tercia a kvarta. Konkurencia bola veľká, každý jeden žiak nám ukázal, aký veľký talent sa v nich skrýva.
Mená výhercov:
II. kategória :
1. miesto poézia – Jakub Majba – I. PA 1. miesto próza – Kristína Gažová – I.PA
2. miesto poézia – Petra Bullová – I. PA 2. miesto próza – Maximilián Šišovský – I. PA


III. kategória:
1. miesto poézia – Nina Kadáková – IV. KA 1. miesto próza – Natália Bencová – II. SA
2. miesto poézia – Naďa Hrušovská – II. SA 2. miesto próza – Šimon Vavro – III. TA
3. miesto poézia – Sofia Markovičová – II. SA 3. miesto próza – Katarína Vojteková – II. SA
NOVINKY