späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Srdečne blahoželáme Jessice Krčmárovej z II.B, ktorá sa pod vedením PhDr. Zelenkovej umiestnila na 1. mieste v literárnej súťaži s celoslovenskou pôsobnosťou o najkrajšie vyznanie matke – 13. ročník Mojej matke, 4. kategória – STREDNÉ ŠKOLY – POÉZIA. Vyhlasovateľom súťaže je Mestské kultúrne stredisko Šurany. Zúčastnených bolo 122 škôl, spolu 388 prác.NOVINKY