späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Deň jazykov

PK cudzích jazykov každoročne organizuje pod vedením Mgr. Z. Bárthovej Deň jazykov, ktorý v sebe zahŕňa prezentácie študentov na tému jazyk, kultúra, reálie Ruska, Nemecka a španielsky
hovoriacich krajín. Prezentácie obsahujú aj ukážky tanca, jedál apod. Súčasťou akcie je veľa zábavy a prekvapení.
Tento školský rok je Deň jazykov plánovaný na apríl 2017.