späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Výsledky v súťažiach v školskom roku 2015/16 (krajské a celoslovenské kolo)
(Len 1. - 3. miesto, resp ÚR)
Evelína Meszárošová, IV.AJ – 2. miesto OSPJ KK, 2. miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet
Andrea Annie Kubiňanová, III.BJ – 3. miesto OSPJ KK
Samuel Sýkora, III.BJ – 2. miesto Jazykový kvet, 2. miesto KK


Gratulujeme!