späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Španielsko našimi očami
Kultúru Španielska a krásu španielskeho jazyka nám priblížili španielčinári z tried 2AJ a 2C prostredníctvom školského projektu Španielsko našimi očami pod vedením Mgr.Barthovej. Súčasťou zaujímavého podujatia, ktoré sa konalo dňa 24.apríla 2017, bolo divadelné predstavenie, ktoré v španielskom jazyku naštudovala trieda 2AJ, tanec paso doble v kolektívnej choreografii triedy 2C i v párovom prevedení skúsených tanečníkov. Po inšpiratívnych prezentáciách sme nezabudli ani na vedomostný kvíz a na záver sme si pri temperamentných rytmoch španielskej hudby vychutnali typickú paellu. Podujatie sa konalo dňa 24.apríla 2017 na pôde našej školy.