späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Naše úspechy v súťažiach v školskom roku 2017/2018

V súťaži Mladý prekladateľ získala žiačka Jana Horňáková z triedy IV.AJ 2.miesto v umeleckom preklade zo španielskeho jazyka.
Gratulujeme!