späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Úspechy našich študentov - španielčinárov v školskom roku 2017/18:

Jana Horňáková, IV.AJ – 2.miesto v súťaži Mladý prekladateľ
Gratulujeme!

Dňa 30.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku.
Do krajského kola Olympiády v španielskom jazyku postúpili:
Kategória A:
1. Karin Kocsisová, II.AJ
2. Darina Pašeková, II.A
Kategória B:
1. Lucia Gálová, III.AJ
2. Lenka Minarovičová, III.AJ
Kategória C:
1. Jana Horňáková, IV.AJ
2. Barbora Necpalová, IV.AJ
Kategória D:
1. Sofia Šuchterová, VIII.OKTA
Prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na krajskom kole.