späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Celoslovenské kolo Olympiády v španielskom jazyku
Gratulujeme Lucii Gálovej z triedy III.AJ, ktorá na celoslovenskom kole obsadila krásne 4.miesto.