späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Naše Španielske divadlo z III.AJ sa na KK súťaže Jazykový kvet umiestnilo v kategórii dráma – vlastná tvorba na 1.mieste a postupuje do celoslovenského finále. Hru napísala a režírovala Lenka Minarovičová z III.AJ, ktorá sa tejto náročnej úlohe venovala v rámci dobrovoľníckej časti projektu DOFE.
V kategórii poézia a próza sme rovnako získali výborné umiestnenia:
Michaela Rybanská, III.AJ – 1.miesto, postup do celoslovenského kola
Kristián Cimerman, II.A – 2.miesto