späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Deň španielskej kultúry, 24.4.2018

„Človek sa naozaj naučí len to, čo má rád.“ (Francisco Mora)

Deň španielskej kultúry sa už stal na našej škole tradíciou. Cieľom podujatia, ktoré sa konalo 24.4.2018, je povzbudiť a motivovať študentov 1.ročníkov k štúdiu tohto krásneho jazyka a atraktívnou formou im poskytnúť zaujímavé poznatky o kultúre hispanofónnych krajín. Program bol pestrý a bohatý
: Moderátormi podujatia boli Simona Strejčková a Patrik Varga. Krásu typického tanca z horúcej Andalúzie - flamenca - nám ukázala Viktória Foltysová. Ocenili sme španielske tóny gitary v podaní Alice Tóthovej. O svojich cestovateľských i pracovných skúsenostiach nám porozprávali Aneta Bencelová, Simona Grežová, Janka Horňáková a Barbora Necpalová. Predstavilo sa nám Španielske divadlo z triedy III.AJ pod vedením Lenky Minarovičovej, ktorá napísala a režírovala divadelnú hru Cuaderno de la muerte. Táto divadelná hra vznikla v rámci projektu DOFE. Kristián Cimerman nám zarecitoval nádhernú báseň od čílskeho básnika Pabla Nerudu.
V ďalšej časti organizátori podujatia z II.A pripravili narodeninové prekvapenie pre svoju spolužiačku z I.AJ – priniesli typickú „pinatu“ a zaspievali narodeninovú pesničku. Navštívili nás i Traja králi (Lukáš Trebichalský,Richard Jančo, Kristián Cimerman) ktorí urobili časovú výnimku a priniesli malé darčeky v apríli – i keď v Španielsku zvyčajne obdarúvajú deti 6. januára. Svojou návštevou nás poctili i významné osobnosti hispanofónnej kultúry v umeleckom stvárnení študentov IV.AJ. Meryem Látečková a Lenka Kováčová nám zase názorne predviedli slávnosť Tomatina a Andrej Ivanič kuriózny Sviatok preskakovania detí. Nasledovali tanečné vystúpenia skupín z II.C a II.AJ. Dôležitou súčasťou programu boli aj rôznorodé súťaže vedomostného i speváckeho charakteru, ktoré pripravili skupiny II.C, II.AJ, i malý kurz tanca po vedením II.C.
Príjemným doplnením podujatia boli skvelé ochutnávky tradičných jedál španielskej a latinskoamerickej kuchyne: tapas, guacamole, tacos, churros, ktoré pripravili Romana Čiefová, Dorota Kolářová, Regina Nyulassyová, Filip Pécsi, Oliver Mokráš, Ema Kováčová, Kristína Róžová, Laura Mlyneková.
O záverečný kultúrny zážitok sa postarala Darina Pašeková, ktorá nám zaspievala nádhernú pieseň Perdón.
Za technickú podporu ďakujeme Biance Andrýskovej a za fotodokumentáciu Nicole Matóovej.
Ďakujeme všetkým šikovným účinkujúcim za ich nadšenie, ochotu a fantastické nápady pri realizácii tohto podujatia a nášmu prváckemu publiku ďakujeme za odvahu zapojiť sa do súťaží. Ukázali tým, ako dobre zvládli základy štúdia španielskeho jazyka po necelom roku štúdia. S radosťou môžeme konštatovať, že náš každoročný Deň španielskej kultúry sa vydaril a svojou úrovňou potvrdil, že máme španielčinu radi. Všetkým študentom želáme veľa vytrvalosti v štúdiu španielskeho jazyka!
Podujatie organizačne pripravili vyučujúce španielskeho jazyka Mgr.Barthová a Mgr.Kelebercová.