späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Dňa 18. 10. 2018 sa výber žiakov z tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia zúčastnil odbornej exkurzie v Bratislave. Cieľom bolo motivovať žiakov v štúdiu španielskeho jazyka a podporiť rozvoj ich komunikačných zručností. Exkurzia začala návštevou Auly Cervantes, inštitútu, ktorý sa zameriava na rozvoj výučby španielskeho jazyka a šírenie kultúry španielsky hovoriacich krajín. Žiaci si mali možnosť pozrieť knižnicu a zapojiť sa do aktivít, ktoré si pre nich pripravili španielski lektori. Zároveň sa dozvedeli o ďalších možnostiach štúdia formou kurzov alebo absolvovania skúšok za účelom získania španielskych diplomov DELE. Súčasťou exkurzie bolo aj spoznávanie nášho hlavného mesta. Turistický sprievodca im poskytol výklad v španielskom jazyku a previedol ich najznámejšími pamiatkami tohto krásneho mesta, ako sú Michalská brána, Stará radnica alebo Dóm svätého Martina. O organizačné zabezpečenie exkurzie sa postarali vyučujúce španielskeho jazyka Mgr. Barthová a Mgr.Antolin Kelebercová.