späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Výsledky školského kola Olympiády:
kat.A:
1. Natália Novotová II.AJ
2. Paulína Pinková II.AJ
3. Júlia Golská II.AJ

kat.B:
1. Karin Kocsisová III.AJ
2. Natália Bodocká III.C

kat.C:
1. Lenka Minarovičová IV.AJ
2. Lucia Gálová IV.AJ

kat.D:
1. Jana Horňáková V.AJ
2. Sofia Šuchterová OK.A