späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Krajské kolo Olympiády:
Výsledky:
Karin Kocsisová, III.AJ, 2.miesto, kategória B
Lucia Gálová, IV.AJ, 3.miesto, kategória C
Jana Horňáková, V.AJ, 4.miesto, kategória D
Lenka Minarovičová, IV.AJ, 4.miesto, kategória C
Natália Novotová, II.AJ, 4.miesto, kategória A