späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Prečo by ste si mali vybrať španielsky jazyk?
- Je to tretí najpoužívanejší jazyk na svete, navyše zvučný a poetický.
- Je bránou k fascinujúcej kultúre Španielska a Latinskej Ameriky.
- Budeš rozumieť obľúbeným pesničkám, ktoré znejú v rádiu, pracujeme s nimi aj na hodine.
- Budeš mať príležitosť vycestovať do Španielska na jazykový kurz.
- Uľahčí ti štúdium ďalších románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny, portugalčiny či katalánčiny.
- Môžeš zažiť fantastický Deň hispánskej kultúry na našej škole.
- Budeš mať výhodu na pracovnom trhu – na Slovensku pôsobí viacero španielskych firiem.