späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Výsledky školského kola Olympiády v španielskom jazyku

Naši najaktívnejší a najodvážnejší španielčinári si zmerali sily v písomnom i v ústnom prejave v španielskom jazyku.
Olympiáda v španielskom jazyku prebehla 2. decembra 2021. Písomná časť sa skladala z počúvania s porozumením, z práce s textom a so slovnou zásobou, jej súčasťou bola aj časť venovaná gramatike. Na ústnej časti súťažiaci opisovali obrázky a konverzovali s vyučujúcimi na rôzne témy.

Tešíme sa, že ste si obľúbili krásny španielsky jazyk, ďakujeme za účasť, snahu a námahu pri príprave. Všetkým želáme, aby nestratili motiváciu a postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole. Výsledky:
Kategória A: (A2)
1.miesto: Kamila Líšková, II.AJ
2.miesto: Simona Kapusníková, II.AJ
3.miesto: Karin Katarína Vargová, II.AJ
3.miesto: Bibiana Podhradská, II.B

Kategória B: (B1)
1.miesto: Šimon Vavro, VI.SXA
2.miesto: Wanda Csontos, III.AJ
3.miesto: Gabriela Raková, III.A

Kategória C: (B2):
1.miesto: Karolína Hodúrová, IV.AJ
2.miesto: Natália Omelková, IV.C