späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

Tento rok sa školské kolo Olympiády v španielskom jazyku uskutočnilo 06. 12. 2022, sprevádzané príjemnou atmosférou dňa sv. Mikuláša. Žiaci si opäť zmerali sily v písomnom a ústnom prejave, v ktorom opisovali obrázky a viedli dialóg s vyučujúcimi na danú tému. V oboch častiach súťaže prejavili veľkú mieru kreativity, snahy, a odhodlania zlepšovať sa v tomto krásnom jazyku. Tešíme sa, že si toľko žiakov obľúbilo španielsky jazyk a prajeme im aby nestratili motiváciu pri jeho štúdiu. Ďakujeme všetkým zúčastneným a postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole!
Výsledky:
Kategória A (A2)
Noémi Gál II.AJ – 1. miesto – postup do krajského kola
Beáta Mokrá II.AJ – 2. miesto – postup do krajského kola
Miriam Peťková II.AJ – 3. miesto

Kategória B (B1)
Simona Kapusníková III.AJ – 1. miesto – postup do krajského kola
Laura Brathová II.AJ - 2. miesto – postup do krajského kola
Kamila Lišková III.AJ – 3. miesto
Bibiana Podhradská III.B – 4. miesto

Kategória C (B2)
Zara Žajdlíková I.AJ – 1. miesto – postup do krajského kola
Šimon Vavro VII.SPA – 2. miesto – postup do krajského kola
Wanda Csontos IV.AJ – 3. miesto

Kategória D (C1)
Jáná Bedevelszki II.AJ – 1. miesto – postup do krajského kola