späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
Erasmus+, Zaragoza, Španielsko 2023

V rámci projektu Erasmus+ nás vietor zavial do slnečného Španielska. Krásne mesto Zaragoza, melodický jazyk a stretnutie s novou kultúrou zažili v dňoch 20.4.2023 - 27.4.2023 študenti z tried II.A, II.B a VI.SXA, ktorí bývali a na chvíľu i študovali v škole vo Villanueva de Gallego. Zúčastnili sa vyučovania na našej partnerskej škole, pracovali v zmiešaných skupinách na hodine angličtiny, dejepisu, praktických cvičení z biológie i na umeleckých predmetoch. Spoznali každodenný život v bežnej španielskej rodine a rozšírili si obzory na exkurziách. Navštívili nádherný prírodný areál v okolí kláštora Monasterio de Piedra, spoznali zámok Aljabrería i históriou dýchajúce mesto Zaragoza. Precvičili si komunikáciu s rovesníkmi v anglickom i v španielskom jazyku a na vlastnej koži zažili rozdiely v našich kultúrach. Získali skúsenosti a zážitky, ktoré formujú a na ktoré sa nezabúda.