späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
DEŇ ŠPANIELSKEJ A LATINSKOAMERICKEJ KULTÚRY

Deň španielskej a latinskoamerickej kultúry má už na našej škole dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa konal 22. júna 2023 v dvoch formátoch.
Aktivita mala dve časti s rôznym programom pre dve cieľové skupiny. Prvá časť bola určená pre študentov prvého ročníka, druhá časť pre prímu.


Cieľom bolo motivovať študentov prvého ročníka a prímu do štúdia jazyka a jeho kultúry. Študenti druhých ročníkov pre nich pripravili program zložený z prezentácií, súťaží a krátkych dramatických scénok, súčasťou bol i kurz tanca a kurz varenia, ďalej ochutnávky tradičných španielskych a latinskoamerických špecialít. Študenti vyšších ročníkov si takto si precvičili prezentačné, jazykové a organizačné zručnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu.

Foto – Prváci : Alex Sklenár, II.A.
Detailnejšie zdokumentované podujatie pre prvý ročník nájdete na:
https://drive.google.com/drive/folders/1zzhrau3sSNK2jW_AThsTVkp8cbXKZfa0
Foto – Príma: Miriam Peťková, II.AJ