späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
ODBORNÁ EXKURZIA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA, AULA CERVANTES, 8.a 9.11.2023
Mestá a miesta po španielsky

Študenti tretieho a štvrtého ročníka navštívili španielske jazykové a kultúrne centrum Aula Cervantes v Bratislave. Hlavná koordinátorka centra, pani Isabel Iglesias Blanco, nás virtuálne previedla cez najkrajšie španielske mestá, spoznali a zopakovali sme si ich pamiatky, kultúru, tradície i gastronómiu.
Súčasťou programu bola i prehliadka historického centra Bratislavy v španielskom jazyku. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z histórie nášho hlavného mesta a precvičili si slovnú zásobu k danej téme. Študenti absolvovali aj súťažný kvíz v tímoch, ktorý pre nich pripravili vyučujúce španielskeho jazyka.
Exkurzii predchádzala jazyková príprava na hodinách španielskeho jazyka. Po exkurzii sme sa venovali analýze kvízových odpovedí a upevnili tak získané vedomosti a zručnosti.
Odbornú exkurziu pripravili Mgr. Zdravomila Barthová a PaedDr. Monika Antolin Kelebercová