späť na hlavnú stránku
ŠPANIELSKY JAZYK
23. apríl je Svetovým dňom kníh a zároveň je v Španielsku dňom osláv, kedy si v Aragónsku a v Katalánsku pripomínajú svojho patróna sv. Juraja. My sme si túto peknú udalosť priblížili účasťou na Dňoch hispánskej kultúry, ktoré každý rok organizuje Katedra romanistiky a germanistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po úvodnom slávnostnom otvorení dekanom Filozofickej fakulty sa nám prihovorila španielska veľvyslankyňa na Slovensku Doňa Lorea Arribalzaga Ceballos. Nasledovala divadelná inscenácia inšpirovaná tvorbou španielskych a hispanoamerických básnikov, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci, a to hlasovaním o najkrajšiu báseň o láske. Naši žiaci z 3. ročníka sa potom presunuli do Univerzitného tvorivého ateliéru, kde mali možnosť ukázať svoju kreativitu pri práci v skupinách v dvoch tvorivých dielňach, a pri ktorých prepojili španielsky jazyk s umením. Pri tejto aktivite si rozšírili slovnú zásobu v oblasti vyjadrovania emócií, ktoré neskôr umelecky stvárnili na výkres. Študentka z Kolumbie ich na záver naučila tancovať salsu. Dúfame, že si toto podujatie naši žiaci užili a že ich motivovalo k ďalšiemu štúdiu tohto krásneho jazyka.