späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Predmetová komisia výchov
V školskom roku 2021/2022 bude predmetová komisia pracovať v tomto zložení:
Predsedkyňa: Mgr. Eva Dobiaš /UMK v bilingválnych triedach
Zástupkyňa predsedu: Mgr. Martina Koprdová /ETV
Členovia:
PaedDr. Ida Černá, ThLic. / NAV
Mgr. Soňa Kisová /HUV, UMK, seminár DEU
PaedDr. Jana Stanková / VYV, VYU
Mgr. Tomáš Žilka / ETV
PaedDr. Ingrida Jakubičková /ETV

V školskom roku 2019/2020 sme pracovali na týchto projektoch a súťažiach:
• Záložka do knihy
• Ilustrácia ku knihe
• This Human World - krátky film na tému ľudských práv (III.AJ)
• Vianočné aranžovanie
• Výroba produktov na predaj na Vianočných trhoch
• Slovo bolo u Boha

Aj tento rok sa môžu naši žiaci zapojiť do súťaží:
• Vianočné a jarné aranžovanie
• Záložka do knihy
• Song, Slávik Slovenska, Let’s Sing!
• Nitra, moje mesto
• A i.