späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách
-je názov projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Žiaci tvorili na hodinách UMK( Umenie a kultúra) male výtvarné diela v podobe záložky..
V projekte pracovali triedy prvého ročníka: 1.A, 1.B, 1.C, 1.AJ, žiaci kvinty a prímy pod učiteĺským vedením p. p. J. Stankovej a p. S. Kisovej. Projekt zastrešuje p. Mošaťová , pracovníčka školskej knižnice.
Tvorba záložky je zameraná na podporu čítania, kreativity a získavania nových priateľstiev, kontaktov na zadnej strane záložky. Teraz zdobia našu vitrínu vo vestibule školy v podobe výstavy , neskôr poputujú k novým žiakom a priateľom.
Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day). Cieľ česko-slovenského projektu Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložky do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu múdrosť ukrytá v knihách, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.