späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
ROK ŠTÚRA

V deň narodenia Ľudovíta Štúra 28.10.1815 naša škola zorganizovala výtvarnú súťaž pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho politika, národniara, jazykovedca, kodifikátora spisovnej slovenčiny. Študenti gymnázia pracovali samostatne na vytvorení výtvarného návrhu poštovej známky pri tejto príležitosti. Všetky práce sú vystavené na paneloch v škole, najlepšie práce boli vyhodnotené a budú zdobiť našu školu. Žiaci si touto aktivitou pripomenuli Rok Štúra, jeho osobnosť a boli odmenení sladkými cenami.