späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Zapájame sa do súťažnej tvorby pretože nás zaujala kampaň, ktorá bola vyhlásená NKS pre RPNnD v spolupráci s Centrom Slniečko.
Problematika detí ohrozených násilím v akejkoľvek podobe sa nás dotýka o to viac, že sme škola, ktorá má približne 680 študentov. Kampaň je spropagovaná na škole - logo a vytvorené dielo - aj formou vlastnej webovej stránky školy. Predpokladáme, že upúta veľký počet detí, ktoré môžu takouto formou osvety pomôcť kamarátovi v núdzi, ale aj im samým.
Súťažný tím s pedagógom vytvorili 3-rozmerný objekt hradu s nádhernou záhradou a premostením nad búrlivou vodou. Dielo je symbolikou, hradby chránia pred vonkajšími útokmi a dodávajú pocit istoty a bezpečia, krásna záhrada je oáza pokoja a lieči dušu, most nad vodou je možnosť prechodu ponad nástrahy života z vonkajšieho nebezpečného sveta do sveta hradu - bezpečia, nádeje, pokoja a fantázie.

Mottom pri tvorbe bol výrok :
Zistil som, že odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale víťazstvo nad ním. Odvážny človek nie je taký, čo nepociťuje strach, ale taký, čo strach porazí.”
Nelson Mandela