späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
VEľKONOČNÉ ARANŽOVANIE

58 študentov našej školy si trúflo vytvoriť veľkonočné aranžmá dňa 22. 3. 2016 v školskej jedálni.
Tradičná súťaž je o tvorivosti gymnazistov , ktorí pracujú vo dvojiciach, ktoré sú vyhodnotené podľa kategórií.
Porota zložená s učiteľov a vedenia školy ohodnotí mieru kreativity, novátorstva, vhodného použitia materiálov a celkového dojmu. Všetci žiaci sú odmenení sladkou drobnosťou, osobitne čokoládami víťazné družstvá. Tento rok vzniklo veľa tradičných ,ale aj originálnych diel, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii. Vyhodnotenie:
1.kategória
1.miesto Vanesa Urbanová, David Kis I.PA
2. miesto Barbora A. Chobotová, Ema Darnadiová II.SA
3.miesto Liana Makošová, Nina Macáková III.TA

2. kategória
1.miesto Terézia Kurucová, Eva Kupčová V.KNA
2.miesto Lucia Gálová, Miriam Maťašovská I.AJ
3.miesto Laura Lepjak, Terézia Hájičková I.C

3. kategória
1.miesto Evelin Meszárosová, Anna Katreňáková IV.AJ
2.miesto Veronika Držíková, Terézia Pažitná III.B
3.miesto Dominika Koledová, Alica Barutiaková III.BJ