späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Úspech v “Let’s sing “

Dňa 29.apríla 2016 sa konala vo Vrábľoch spevácka súťaž v speve moderných piesní v anglickom jazyku určená žiakom základných a stredných škôl.
Súťaž umožnila študentom prejaviť svoj talent a jazykové schopnosti pred verejnosťou, inými školami a odbornou porotou. Úlohou pedagóga a súťažiacich bolo vybrať si pieseň a pripraviť si ju po všetkých stránkach ako celok. Porota hodnotila hlasové, rytmické, interpretačné schopnosti študentov spolu s jazykovou kvalitou prejavu v anglickom jazyku.
Študenti nášho gymnázia súťažili v 3.kategórii-stredné školy, spomedzi 16 súťažiacich sme získali krásne 1. a 2. miesto. GRATULUJEME!

Zúčastnili sa :
Martnka Koniariková- spev / 1.miesto/
Lili Kónyová- spev /2.miesto/
Miriam Maťašovská- spev
Martin Chovanec – gitara, inštrumentálny sprievod
Mgr. Soňa Kisová- pedagogická príprava