späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Tvorivé dielne a výchovný koncert v ZUŠ

V pondelok 23.5.2016 študenti tried príma, sekunda, tercia a kvarta absolvovali príjemný kreatívny deň v ZUŠ J. Rosinského.
V štyroch rôznych blokoch boli pre nich pripravené aktivity z výtvarnej , pohybovej, hudobnej a dramatickej oblasti.