späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
EXKURZIA „HISTORICKÁ NITRA“

PK výchov každoročne pripravuje pre prvé ročníky gymnázia v rámci regionálnej výchovy a predmetu Umenie a kultúra historicko –umeleckú exkuziu po stopách starobylej Nitry s názvom Historická Nitra.
Tento rok sa počas 3 dní 28.-30. 9.2016 zúčastnili exkurzie triedy 1.A, B, C, 1.AJ, V.KNA.
Študenti absolvovali prehliadku trasy Horného mesta: Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla s kláštorom, Pribinovo námestie, Námestie Jána Pavla II., prezreli si Katedrálu sv. Emeráma, Vazulovu veža, Kazematy a vzácne artefakty Diecézneho múzea.
Odborný výklad pre všetky triedy zabezpečoval NISYS so svojim sprievodcovským servisom v slovenskom jazyku.
Pre žiakov bilingválneho vzdelávania bola objednaná prehliadka v anglickom jazyku.
Následne si žiaci prezreli štyri podnetné výstavy v Nitrianskej galérii. Svoje zážitky, dojmy spracovali do esejí, úvah a recenzií toho , čo videli, čo bude následne ich témou práce na hodinách UMK pod vedením p. Kisovej.