späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
4. ročník turnaja v scrabble

V stredu 11. apríla 2017 sa konal z podnetu Žiackeho parlamentu v Nitre v CVČ Domino turnaj v SCRABBLE za podpory Slovenského spolku scrabble so sídlom v Martine.

Spoločenská hra scrabble je klasická stolná hra, ktorá pomáha rozvoju slovnej zásoby a zároveň je to hra, ktorá podporuje rozvoj logického myslenia. Jednoducho povedané – je to hra – ihrisko pre mozog. V súčasnosti zástupcovia scrabble klubu v Nitre dosahujú vynikajúce umiestnenia v slovenskom rebríčku, ktorí pomôžu pri organizácii tejto súťaže, ktorá vychádza z nápadu členov Žiackeho parlamentu v Nitre. Po inštruktáži , výklade hry a pravidiel, skúšobnej hre nastal turnaj v švajčiarskom systéme hry s použitím šachových hodín. Žiaci a žiačky 5., 6., a 7. ročníka ZŠ mesta Nitry o rôzne mimoriadne ceny, diplomy a medaile /pohár/. Za naše gymnázium úspešne v scrabble bojovali : Adam Tkáč, Horniaková Nikola, Čačík Dominik Grofčík Oliver, Turček Šimon, Biliková Petra a Hrušovský Chris, ktorý získal aj 1. Miesto vo vykladacom scrabble.

Apríl 2017 , pripravila p.Kisová