späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

Vo štvrtok 4. mája 2017 o 14.00 hodine sa v Nitre pri Pamätníku
osloboditeľov uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia
ukončenia 2.svetovej vojny . Tento deň si pripomíname ako Deň víťazstva nad
fašizmom.

Každoročne sa tejto spomienky zúčastňujú aj naši študenti, ktorí nezabúdajú na
minulosť a slávnosť obohatia kultúrnym programom , umeleckým slovom a
hudobným pozdravom. Tento rok 50 študentov Gymnázia na Golianovej ulici pod
vedením p. Kisovej a za sprievodu akordeonistu Mariana Dudaška zahrali a zaspievali
legendárne ruské piesne : Kalinka a Kaťuša.