späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Tvoríme počas karantény : UNESCO
Jednou z aktuálnych tém v súvislosti vzdelávaním v karanténe je problematika sprostredkovania nových poznatkov s aktívnou spoluúčasťou žiakov, získavaním informácií vlastnými silami.
Na hodinách UMK ( Umenie a kultúra) je možné prostredníctvom aktívnych činností tvorivo realizovať konkrétne vlastné nápady, produkty a projekty.
Takouto formou žiaci počas domáceho vzdelávania pracovali na téme: UNESCO. Prvou časťou výuky bolo získanie teoretického zázemia o histórii, význame kultúrnych a prírodných pamiatok Unesca na Slovensku. V druhej časti bola práca sústredená na individuálny výber svetovej pamiatky z krajiny, ktorá zaujíma samotného žiaka. Študenti dostali inštrukcie vytvoriť projekt pamiatky, ktorý by bol výsledkom ručnej práce (propagácia najznámejších pamiatok sveta, zaradených do zoznamu Unesco). V domácom prostredí vznikli zaujímavé propagačné materiály, kresby, maľby, počítačové výtvarné spracovania, plagáty, 3D modely a iné kreatívne nápady. Po nástupe do školy budú vystavené v priestoroch gymnázia. Časť projektov si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Mgr. Soňa Kisová