späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Beseda s umelcom Ivanom Gontkom
Herec, dramaturg a organizátor kultúrnych podujatí Ivan Gontko sa stal 31.III. hlavnou postavou online besedy, na ktorej žiakom I.AJ, III.AJ a IV.AJ v pútavom rozprávaní obsiahol témy umelecké, filozofické, politické, úsmevné aj smutné.
Na besede sa žiaci dozvedeli o začiatkoch jeho umeleckej kariéry, taktiež informácie o vzniku divadelných hier od počiatočnej inspirácie až po samotné predstavenie v divadle. Pán Gontko porozprával o svojich hereckých postavách aj neľahkej situácii umelcov počas pandémie, keď jedinou možnosťou kontaktu so živým publikom sú besedy.
Dúfame, že už čoskoro budeme môcť prijať jeho pozvanie do Starého divadla Karola Spišáka v Nitre kde ho uvidíme v jednej z postáv, ktoré tak pútavo opísal.