späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
ČINNOSŤ PK VYCH počas dištančného vzdelávaniaPrerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie dištančných foriem vzdelávania.

Učitelia výchovných predmetov s trochou predstavivosti a šikovnosti spoločne zvládali učiť inovatívne, príjemne a zážitkovo i mimo školských lavíc. Nečakaná situácia ich zastihla síce nepripravených, ale flexibilných, odhodlaných a aktívnych. Snažili sa vyučovať pomocou rôznych motivačných metód a aktivít. Samozrejme, pochvala patrí aj všetkým zapojeným študentom. Spoločne sa obe strany museli prispôsobiť a postaviť k novým skutočnostiam tak, aby vo svojej práci pokračovali. Pedagógovia viedli žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájali ich do tvorby a zážitkovo ich vzdelávali v rôznorodých témach. Hovorí sa, že cieľom umenia je robiť človeka šťastným. A pedagógovia ozaj chceli, aby žiaci boli aj napriek tejto ťažkej dobe šťastní. Pani profesorky PaedDr. Jana Stanková a Mgr. Soňa Kisová pripravili pre žiakov mnohé mimoškolské aktivity a projekty.

Veľmi úspešná bola literárno- výtvarná súťaž k aktuálnemu problému súčasnosti s témou : AKÚ TO DOBU ŽIJEME... Zrealizovaná bola vianočná výtvarná súťaž : ANJEL. Keďže žiaci trávili veľa času doma, často im spoločnosť robili domáce zvieratká. Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať fotosúťaž: JA SO SVOJÍM DOMÁCIM MILÁČIKOM- zvieratkom. Keďže kniha je najlepší priateľ človeka, pomáha rozvíjať fantáziu i kultivovať ducha, sme v marci- Mesiaci knihy- pre milovníkov kníh nášho gymnázia pripravili literárno - výtvarnú aktivitu: ČÍTAME S RADOSŤOU. Žiaci a učitelia zasielali fotografie obľúbených kníh, zaujímavých citátov a motivačných fotiek s knihou, ktorá ich ovplyvnila. Žiaci prímy a sekundy sa inšpirovali vo svojich výtvarných a literárnych prácach prichádzajúcou jarou a veľkonočnými sviatkami v projekte VEĽKÁ NOC JE TU. Taktiež sme sa zapojili do slovenského literárneho a výtvarného projektu ČLOVEK VO VESMÍRE. Aj na predmete umenie a kultúra sa počas dištančného vzdelávania mali možnosť žiaci zapájať do rôznych projektov a súťaží. Janka Madová z kvinty na UMK sa stala finalistkou celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou ČLOVEK VO VESMÍRE. Súťaž bola venovaná 60.výročiu prvého letu J. Gagarina do vesmíru. Janka vytvorila krátke animované video, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy. Najzaujímavejšími obrázkami z internetu si pripomenuli žiaci s vďakou, čo pre nás voda znamená...vo výtvarnom projekte VODA , LES A PRÍRODA.

Situácia, v ktorej sme sa nachádzali už dlhé obdobie, výrazným spôsobom ovplyvňovala náš život asi v každom ohľade. Držali sme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli v zdraví.

Dôležité pre žiakov bolo tvoriť, lebo naším krédom bolo a je: Ak si ľudský TVOR, tak čo najviac múdro tvor!