späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Počas dištančného vzdelávania sa mali možnosť žiaci zapájať do rôznych projektov a súťaží. Janka Madová z kvinty sa na UMK zapojila do celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou ČLOVEK VO VESMÍRE, kde sa stala finalistkou. Súťaž bola venovaná 60.výročiu prvého letu J. Gagarina do vesmíru. Janka vytvorila krátke animované video, ktoré si môžete tu pozrieť.