späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
V rámci náboženskej a etickej výchovy, sa v septembri zorganizovala zbierka pre sociálne slabšie rodiny z Brezna. Vyzbierali sa zvyšné školské potreby ako napríklad zošity,perá,ceruzky... Tejto zbierky sa zúčastnili viacerí študenti,ktorí navštevujú náboženskú a etickú výchovu na našej škole. Všetky vyzbierané veci boli úspešné odovzdané pani profesorku PaedDr. Idou Černou ThLic. v Brezne na Mestskom úrade Mgr. Ivete Zifčákovej. Ďakujeme všetkým za vaše príspevky.