späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Adopcia srdca

Na hodinách náboženskej a etickej výchovy sme si uvedomili, že vo svete existujú aj horšie životné podmienky, ako je epidemiologická situácia a preto sme sa rozhodli zapojiť sa do dobrovoľníctva v podobe adopcie na diaľku. Z centra Adopcie srdca sme si adoptovali 8 ročného Lamberta Ishimwe-ho z Rwandy, žijúceho neďaleko mesta Butare, narodeného 1.1.2013. Vďaka vašej pomoci môže chodiť do školy, dostáva potrebné očkovania a má k dispozícii jedlo a všetky školské potreby. Touto adopciou na diaľku mu posielame mesačne peniaze(minimálna suma je 16€). Za mesiac september sme mu poslali 30€. Ďakujeme všetkým, čo mu budú celý školský rok prispievať.Všetci študenti nášho gymnázia sa môžu zapojiť do tejto pomoci.

Ak chcete prispieť, tu sú potrebné informácie:
Číslo účtu: SK38 5600 0000 0071 8418 7034
Variabilný symbol: as4269
Prima banka

Za každý príspevok vopred ďakujeme.