späť na hlavnú stránku
PK VÝCHOV
Súťaž o najkrajšie výtvarné dielo: Voda je život, voda je potrava. Myslime na všetkých

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín“. Pri tejto príležitosti vyhlásil Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií v spolupráci s informačným centrom EUROPE DIRECT Nitra, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre, národné kolo výtvarnej súťaže pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tému: „Voda je život, voda je potrava. Myslime na všetkých.“
Úlohou súťažiacich bolo prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť ich predstavu o dôležitosti vody pre život a našu planétu. Do súťaže sa zapojila aj naša žiačka Natália Koperová z V. KNA. Aj keď nezískala jednu z troch hlavných cien, jej práca zaujala a patrila medzi niekoľko odmenených žiakov. Získala diplom a peňažnú poukážku. Prácu zasiela aj do medzinárodnej súťaže. Držíme palce!