späť na hlavnú stránku
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Deň otvorených dverí
25. apríl 2017

Už druhýkrát v tomto školskom roku 2016/2017 sa
môžu žiaci ZŠ zúčastniť Dňa otvorených dverí zo začiatkom o 8.00 hod. Určený je
aj pre tých žiakov a rodičov, ktorí ho už absolvovali na
jeseň, ale aj pre ostatných záujemcov o 4. a 8. - ročné
štúdium na našom gymnáziu.
V tento deň účastníci budú zapojení do zaujímavých
aktivít, ktoré im dopomôžu k príprave na prijímacie
skúšky – riešenie prijímačkových testov, kvízy,
vedomostné a umelecké súťaže.

Najlepší budú odmenení.Deň otvorených dverí


Dňa 30. novembra 2016 sa konal jesenný Deň otvorených dverí, počas ktorého navštívilo našu školu 265 účastníkov. Po otvorení, ktoré prebehlo v jedálni školy sa konala diskusia s vedením školy o možnostiach vo všetkých formách štúdia. Pod vedením našich žiakov po skupinách nasledovala prehliadka priestorov gymnázia, odborných učební,... Spestrením programu boli rôzne ukážky demonštračných pokusov.
Škola plánuje ešte jeden jarný zážitkový „Deň otvorených dverí“ v apríli 2017.


Informácie o možnostiach štúdia na našej škole:
STIAHNUŤ