• Exkurzia Osvienčim
  • Historická Nitra
  • Deň španielskej kultúry
  • exkurzia Budapešť
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete