späť na hlavnú stránku
NOVINKA
SOČ

Dňa 6. apríla 2016 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy a získali krásne miesta:
1.miesto – K. Bieliková – III.B,
2. miesto – A. Bečková – IV.C,
K. Balala, M. Nagy – VI.SXA,
3. miesto – L. Sűssová
Dňa 02. 03. 2016 sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka SOČ. Súťažilo 8 žiakov s 8. prácami v 5. odboroch:
03 - Chémia, potravinárstvo
1. miesto: Veronika Mihálová: Vplyv tvrdej vody na ľudský organizmus a životné prostredie
2. miesto: Kristián Balala, Martin Nagy: Chilli papričky - Vlastnosti, vplyv na organizmus a ich význam v oblasti zdravej výživy

04 - Biológia
1. miesto: Linda Süssová: Farbenie vlasov
2. miesto: Barbora Bošanská, Alica Barutiaková: Downov syndróm

06 - Zdravotníctvo a farmakológia
1. miesto: Ema Mozníková, Dagmar Viskupová: Vplyv sladených nápojov na zubnú sklovinu človeka
2. miesto: Veronika Hubinská: Parabény v kozmetike

13 - História, filozofia, právne vedy
1. miesto: Alexandra Bečková: Česko-slovenské vzťahy a čechofóbia na Slovensku

17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
1. miesto: Katarína Bieliková: Inovácie vzdelávania detí v predškolskom veku


Blahoželáme všetkým zúčastneným a želáme veľa šťastia v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 06. 04. 2016 na SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre a na Obchodnej akadémii v Nitre.