späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 21.4.2016 sme slávnostne otvorili novú enviro učebňu za prítomnosti vzácnych hostí:
RNDr. Vladimíra Gubiša – vedúceho odboru vzdelávania a kultúry NSK,
PaedDr. Evy Gajdošíkovej - OÚ odbor školstva Nitra,
Mgr. Ireny Fabčínovej – riaditeľka pobočky SLSP na Štefánikovej ul.,
Bc. Daniely Solárovej - asistentka regionálneho riaditeľa SLSP,
p. Stanislavy Budaiovej a Romana Budaia – nadácia HB Reavis,
Ing. Magdalény Vošickej - zástupkyňa riaditeľky školy SOŠ na Nábreží Mládeže 1 v Nitre,
Ing. Lucie Likovej – riaditeľka firmy Barca s.r.o.,
Ing. Miroslava Kutha - konateľ firmy Barca s.r.o.,
Doc.,Ing. Ivana Janošku, CSc. – predseda rady rodičov,
Doc. ,PhDr. Martina Hetenyiho, PhD – člen rady školy,
PaedDr. Aleny Viziovej - správkyňa nadácie gymnázia.>Videospot o enviroučebni na www.tvnitricka.sk<

Enviro učebňa bola vybudovaná z finančných prostriedkov Nadácie SLSP, Nadácie HB Reavis a nadácie nášho gymnázia s finančnou pomocou firmy Barca s.r.o. Murárske a tesárske práce zrealizovali žiaci SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra pod vedením svojich majstrov. Celková hodnota učebne je 11 258 €. Učebňa bude slúžiť nielen na vyučovanie ale počas prestávok ako oddychová zóna pre našich žiakov. Želáme všetkým, aby si ju užili.