späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dokumety, ktoré sú potrebné priniesť so sebou vyplnené k zápisu na 4 –ročné štúdium:
1.Návratka pre prvákov VP-4RG:1.Návratka pre prvákov VP-4RG.pdf

2.Súhlas dotknutej osoby-4RG:2.Súhlas dotknutej osoby-4RG.pdf

3.Info o preukaze žiaka-4RG:3.Info o preukaze žiaka-4RG.pdf

4.Žiadosť o vydanie preukazu žiaka-4RG:4.Žiadosť o vydanie preukazu žiaka-4RG.pdf

5.Prihláška na stravu - 4RG:5.Prihláška na stravu - 4RG.pdf

6.Školský internát - info:6.Školský internát - info.pdf

7.Cenník platný od 1.1.2015-ŠI:7.Cenník platný od 1.1.2015-ŠI.pdf

8.Žiadosť o prij.na internát:8.Žiadosť o prij.na internát.pdf1.Návratka pre prvákov VP-8RG:1.Návratka pre prvákov VP-8RG.pdf

2.Súhlas dotknutej osoby-8RG:2.Súhlas dotknutej osoby-8RG.pdf

3.Info o preukaze žiaka-8RG:3.Info o preukaze žiaka-8RG.pdf

4.Žiadosť o vydanie preukazu žiaka-8RG:4.Žiadosť o vydanie preukazu žiaka-8RG.pdf

5.Prihláška na stravu - 8RG:5.Prihláška na stravu-8RG.pdf